Marketingcommunicatie

Ik help mijn klanten met hun (marketing)communicatie. Ik pak projecten aan, schrijf teksten, voer redactie of assisteer waar nodig. Vanaf 1995 werk ik zelfstandig, daarvoor ervaring opgedaan in het secretariaat, de marketing en communicatie. Recente opdrachten:

Aanpak projecten

Adviseren en samenstelling marketingcommunicatieplan inclusief actielijst.
Schrijven bedrijfsreglement (van ordner vol losse instructies tot handzaam A5-boekje).
Website (binnen randvoorwaarden zorgen dat er tekst en beelden komen, plan voor onderhoud opstellen).
Opzetten van een nieuwsbrief met derden (wie doet wat, begroting, planning en een keertje voordoen).

Tekst en redactie 

Website (bestaande teksten redigeren tot kort en vlot leesbaar, checken op actualiteit)
Jaarverslag (tekst schrijven, beelden vergaren, begeleiding totstandkoming t/m druk en verspreiding)
Nieuwsbrief (interviews verzorgen en redigeren ingekomen artikelen)
Brochuretekst.

Assistentie

Oppimpen rapporten (professionele opmaak in Word als de conceptfase voorbij is)
Fotografie - photoshop - opmaak/ontwerp (aanleveren kant en klare bestanden voor website, drukwerk)
Redigeren van de levensverhalen van (groot)vader en deze in 'boekvorm' gieten